ขอขอบคุณสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ ได้มอบหมายให้ ด.ต.สิทธิศักดิ์ โพธิ์ศรี (ครู D.A.R.E.)พร้อมคณะ ดำเนินโครงการศึกษาในโรงเรียน เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (D.A.R.E.ประเทศไทย)

วันพุธ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร 🙏❤️🌻✨📣ขอขอบคุณสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ ได้มอบหมายให้ ด.ต.สิทธิศักดิ์ โพธิ์ศรี (ครู D.A.R.E.)พร้อมคณะ ดำเนินโครงการศึกษาในโรงเรียน เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (D.A.R.E.ประเทศไทย) เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ รับทราบองค์ความรู้ใหม่ การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และวิธีการปฏิเสธให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งด้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด และด้านสังคม