ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัดมหาชน ที่ได้มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดสุทัศน์ 🙏♥️โดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัดมหาชน ที่ได้มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔