นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา มอบพัดลมพร้อมด้วยแผ่น Hepa

วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร 🙏♥️🌼🌸✨

ขอขอบพระคุณ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา ที่ได้มอบพัดลมขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมด้วยแผ่น Hepa ให้กับโรงเรียนจำนวน ๙ เครื่อง