ทดสอบระบบห้องเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทดสอบระบบห้องเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อใน วันจันทร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนจะเข้าสู่การบริการการศึกษารูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยเน้นการใช้แอปพลิเคชันที่ผู้เรียนมีความถนัดส่งตรงถึงบ้านผู้บริหารได้เข้าร่วมการทดลองระบบผ่านช่องทางออนไลน์ การทดลองระบบในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี ดังแผนภูมิที่ปรากฎด้านล่าง ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความอนุเคราะห์และคอยอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนด้วยความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาผู้เรียนไปพร้อมกัน