กราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ ในความเมตตาอนุเคราะห์มอบอาหารว่างมื้อพิเศษ (คัพเค้กผลไม้) ให้แก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันศุกร์ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ กราบขอบพระคุณในความเมตตา พระเดชพระคุณ พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เลขาเจ้าคณะเขตดุสิต

ให้ความเมตตาอนุเคราะห์มอบอาหารว่างมื้อพิเศษ (คัพเค้กผลไม้) ให้แก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ขอกราบขอบพระคุณ

ในความเมตตาที่มีให้ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา