ทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณแม่มาลี วรปัญญา และงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๔

วันเสาร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ กราบขอบพระคุณในความเมตตาพระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต นำนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณแม่มาลี วรปัญญา และงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๔โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระพิพัฒน์สังวรคุณ (เจ้าคุณถนอม)เจ้าคณะ ๒ และคณะสงฆ์วัดสุทัศนเทพวราราม ๑๐ รูปณ คณะ ๒ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร