ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ากราบนมัสการ พระมหาเสนิญุสม์ สมทสฺสี ป.ธ. ๙ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์เข้ากราบนมัสการ พระมหาเสนิญุสม์ สมทสฺสี ป.ธ. ๙ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมนำคณะครูและบุคลากรรับมอบหนังสือไตรภูมิคาถาฉบับถอดความของโครงการวรรณกรรมอาเซียนโดย พระอาจารย์นก จิตธมฺโม วัดเขาบังเหยชุมพลสีมารามอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิเพื่อนำไปให้ไว้ในห้องสมุดของโรงเรียนวัดสุทัศน์คณะครู บุคลากรและนักเรียนได้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่มีให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา