ขอขอบพระคุณ คุณจุฑามาศ แต่โสภาพงษ์ พร้อมครอบครัว มอบข้าวสารหอมมะลิ จำนวน ๒๐๐ กิโลกรัม

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

คุณจุฑามาศ แต่โสภาพงษ์ พร้อมครอบครัว มอบข้าวสารหอมมะลิ จำนวน ๒๐๐ กิโลกรัมให้แก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์โดยผ่าน พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอขอบพระคุณในความเมตตาที่มีให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา

ครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครูร่วมกันรับมอบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสุทัศน์