คณะครูเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันมรณภาพเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริมหาเถร)

วันพุธ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดสุทัศนเทพวราราม นำโดยพระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะภาค ๔เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามรองแม่กองธรรมสนามหลวง มอบหมายให้คณะครูเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันมรณภาพเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริมหาเถร)อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามรูปที่ ๖(พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๒๗)ณ ศาลาการเปรียญ วัดสุทัศนเทพวรารามขอกราบขอบพระคุณภาพข่าวจากเพจวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรวิหาร