จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรดและเครื่องวัดอุณหภูมิจ่ายเจอแอลกอฮอล์อัตโนมัติ เพื่อเตรียมความพร้อมด้าความปลอดภัยสำหรับการเปิดเรียน

วันพุธ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครูและบุคลากรดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรดและเครื่องวัดอุณหภูมิจ่ายเจอแอลกอฮอล์อัตโนมัติ เพื่อเตรียมความพร้อมด้าความปลอดภัยสำหรับการเปิดเรียน และขอขอบคุณ นายกำชัย สุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการติดต่อประสานงานกับร้านค้าสาธิตการประกอบติดตั้งและการใช้งานอุปกรณ์