มาตรการคัดกรองนักเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนครขอประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับมาตรการคัดกรองนักเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนจึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองและนักเรียนคัดกรอง ดำเนินการตามเอกสารประชาสัมพันธ์ที่แนบมานี้