คุณเอ็ดดี้ พร้อมครอบครัว (คุณโยมของพระเทพปฏิภาณวาที)ให้ความอนุเคราะห์มอบอาหารมื้อพิเศษ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คุณเอ็ดดี้ พร้อมครอบ Read More …

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เป็นประธานการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์ส Read More …

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรและนักเรียน จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์ส Read More …

นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร คณะผู้บริหารและนางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษามอบไข่ไก่และไข่เป็ดให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันอังคาร ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระ Read More …

นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์รับทุนการศึกษา จำนวน ๑๐ ทุน เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี ของพระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺตมหาเถร ป.ธ.๙)

วันพุธ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเ Read More …