นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนครคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายการศึกษามอบหมายนางสาวกัญญา ปาณินท์ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันจันทร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศนะคณะครู บุคลากรและนักเรียน ขอขอบคุณ นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนครคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายการศึกษามอบหมายนางสาวกัญญา ปาณินท์ นักทรัพยากรบุคคล นางศุภสุตา จงจัดกลาง นักจัดการงานทั่วไปฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนครเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดเรียนวันแรกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารเช้าได้รับคำชื่นชม พร้อมทั้งมอบเจลแอลกอฮอลล์สำหรับติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ในอาคารเรียน