นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ รับมอบครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง

ด้วยคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าวัดสุทัศน์ ให้ความอนุเคราะห์มอบเครื่องฟอกอากาศ
จำนวน ๒ เครื่อง ให้กับโรงเรียนได้นำไปใช้ในห้องเรียนในระดับปฐมวัย เพื่อให้เกิดอากาศที่สะอาดภายในห้องเรียน ส่งผลดีต่อสุขภาพของนักเรียน ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
รับมอบ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ