นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร

วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ให้การต้อนรับ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนวัดสุทัศน์ ในการนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้นำเยี่ยมชมและรายงานการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในเรื่องการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การดำเนินการเรื่องอาหารเช้า กลางวัน จุดล้างมือ การจัดระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) ฉากกั้น (Table Shield) เป็นต้น และติดตามการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา-ลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ด้วยการติดแผ่น Hepa กรองอากาศที่พัดลม การเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และให้คำแนะนำ สอบถามห่วงใยสุขภาพอนามัยของนักเรียน ด้วยความปรารถนาดี