นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์​

วันจันทร์​ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทญศึกษาคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์​ ในการเข้าฝึกประสบการณ์​วิชาชีพ​ครู​ (สังเกตการสอน)ภาคเรียน​ที่​ ๒ ปีการศึกษา​ ๒๕​๖​๓​ จำนวน ๓ คน ขอขอบคุณทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนวัดสุทัศน์ให้มีส่วนในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาชีพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา​ คุณ​ภาพ​ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ​สูงสุด