พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิตให้ความเมตตาอนุเคราะห์มอบอาหารเย็นมื้อพิเศษให้แก่ผู้บริหาร คณะครู

วันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กราบขอบพระคุณในความเมตตาพระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิตให้ความเมตตาอนุเคราะห์มอบอาหารเย็นมื้อพิเศษให้แก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่มีให้ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา