บริษัทเสียวหมี่ (Xiaomi ) ประเทศไทย มอบเครื่องฟอกอากาศให้แก่กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
พร้อมคณะครู บุคลากรและนักเรียน ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องฟอกอากาศ โดย พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้รับเครื่องฟอกอากาศจากบริษัท เสียวหมี่ ประเทศไทย
นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา จัดสรรเครื่องฟอกอากาศให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ ในครั้งนี้ นางสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส่งมอบเครื่องฟอกอากาศให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์