นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์รับทุนการศึกษา จำนวน ๑๐ ทุน เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี ของพระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺตมหาเถร ป.ธ.๙)

วันพุธ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุราพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร น้ำสรง พร้อมพุ่มดอกบัว ถวายแด่พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺตมหาเถร ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารรองแม่กองธรรมสนามหลวง ประธานมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปีพระเดชพระคุณให้ความเมตตาแก่ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ให้นำคณะครูและนักเรียนเข้ากราบเพื่อแสดงมุทิตาสักการะ คณะครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธี รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน ๑๐ ทุน ร่วมกันต้อนรับ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ ในครั้งนี้ นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพระนคร เข้าร่วมพิธีและให้กำลังใจคณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่มีให้โรงเรียนเสมอมา ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร