นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร คณะผู้บริหารและนางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษามอบไข่ไก่และไข่เป็ดให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันอังคาร ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรร่วมกันรับมอบไข่ไก่และไข่เป็ด ณ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนคร ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร โดยคณะผู้บริหารและนางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษามอบให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ในครั้งนี้