คุณเอ็ดดี้ พร้อมครอบครัว (คุณโยมของพระเทพปฏิภาณวาที)ให้ความอนุเคราะห์มอบอาหารมื้อพิเศษ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คุณเอ็ดดี้ พร้อมครอบครัว (คุณโยมของพระเทพปฏิภาณวาที)ให้ความอนุเคราะห์มอบอาหารมื้อพิเศษหอยทอด/ผัดไทย/ไอศกรีมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณเอ็ดดี้ให้แก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนวัดสุทัศน์โดยครั้งนี้ พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิตได้เดินทางมาร่วมงานเพื่อเป็นศิริมงคลแก่คณะเจ้าภาพขอขอบพระคุณในความเมตตาที่มีให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา