นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรและนักเรียน จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรและนักเรียน จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยร่วมกันเวียนเทียน ทำบุญถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและแสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเรียนรู้การประพฤติปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร