นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เป็นประธานการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ประธานการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ พร้อมด้วยนายกมล อุปผล นางเนตนภา ศรีจำพลัง คณะกรรมการในการประเมินด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพ ทั้งการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู ของคุณครูชาติชาย สมานทองณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสุทัศน์