นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา รับมอบ ขิม

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ พร้อมคณะครู บุคลากรและนักเรียน ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องดนตรี (ขิม) จำนวน ๑ ตัว โดย คุณอาริยา พรหม คุณผู้ปกครองของ เด็กชายเอกภวิทย์ กิมจีน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกการใช้สมาธิ ทำให้มีระเบียบวินัย พัฒนาด้านบุคลิกภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจในการอ่านและการเขียนโน้ตดนตรีไทย พร้อมทั้งร่วมกันรักษาและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไปในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครูร่วมกันรับมอบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสุทัศน์