นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมกันจัดดอกไม้งานบุญพิธี

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมกันจัดดอกไม้งานบุญพิธีคณะ ๒โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระพิพัฒนสังวรคุณ (เจ้าคุณถนอม) เจ้าคณะ ๒ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวนาราม ราชวรวิหาร