นายพงศธร ไวเชิงค้า ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครเข้าเยี่ยมและทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนครขอขอบพระคุณนายพงศธร ไวเชิงค้าศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครเข้าเยี่ยมและทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยชื่นชมและเป็นกำลังใจในการแก้ไขปัญหาการอ่านของครูผู้สอน รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน