คุณรัชนีวรรณ สุสมบูรณ์ พร้อมครอบครัวให้ความอนุเคราะห์มอบอาหารมื้อพิเศษไก่ทอดเคเอฟซี ขนมปังและพาย S&Pเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คุณรัชนีวรรณ สุสมบูรณ์ พร้อมครอบครัวให้ความอนุเคราะห์มอบอาหารมื้อพิเศษไก่ทอดเคเอฟซี ขนมปังและพาย S&Pเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณรัชนีวรรณ สุสมบูรณ์ให้แก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ที่มีให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมานางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์มอบหมายให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกันอวยพรวันเกิดโดยพร้อมเพรียง ณ โรงเรียนวัดสุทัศน์