นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธี ร่วมถวายอาหารพระราชทาน บริเวณกองอำนวยการ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร

วันจันทร์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา และศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล-น้ำปานะ และถวายสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และพระภิกษุผู้ทำหน้าที่กรรมการกำกับการสอบ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาการ เจ้าคณะภาค ๔ รองแม่กองธรรมสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ให้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธี ร่วมถวายอาหารพระราชทาน บริเวณกองอำนวยการ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร