นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับ นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร ที่นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนครร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นขนุน บริเวณริมคลองหลอด

วันจันทร์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับ นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร ที่นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนครร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นขนุน บริเวณริมคลองหลอด เพื่อทดแทนต้นเดิมที่ทรุดโทรมและตายไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองคูเมืองเดิม ขอขอบคุณคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพระนครเป็นอย่างสูง