ว่าที่ร้อยตรีฤทธิพันธ์ นันทศุภกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส

วันพุธ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาการ เจ้าคณะภาค ๔ รองแม่กองธรรมสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ให้ความเมตตามอบของที่ระลึกแก่ ว่าที่ร้อยตรีฤทธิพันธ์ นันทศุภกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้เข้าร่วมพิธีร่วมถวายอาหารพระราชทาน ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร