พระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต ให้ความเมตตามอบข้าวเหนียวมะม่วงอาหารว่าง ผลไม้ ให้แก่ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน

วันพุธ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต ให้ความเมตตามอบข้าวเหนียวมะม่วงอาหารว่าง ผลไม้ ให้แก่ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนให้รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่มีให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา