คุณแม่นำสิน เหลืองบุษราคัม (แต่โสภาพงษ์) รองประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ให้ความอนุเคราะห์มอบข้าวโพดหวานต้มสุกให้กับนักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ คุณแม่นำสิน เหลืองบุษราคัม (แต่โสภาพงษ์) รองประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ให้ความอนุเคราะห์มอบข้าวโพดหวานต้มสุกให้กับนักเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยบำรุงสายตา ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นรวมถึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ โรงเรียนวัดสุทัศน์คณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณในความห่วงใยที่มีให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา