การทดสอบการประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ ๑​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๓ [RT​ ป.๑]

วันศุกร์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ดำเนินการทดสอบการประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ ๑​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๓ [RT​ ป.๑] ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ประธานสนามสอบ ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารและแบบทดสอบเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำชับความปลอดภัยของนักเรียนตามมาตรการควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการและนักเรียน ณ สนามสอบโรงเรียนวัดสุทัศน์