รับมอบแบบทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่​ ๓​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันอังคาร ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณ นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร คณะผู้บริหารและ นางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนคร ที่ได้อนุเคราะห์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา นำส่งแบบทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่​ ๓​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบหมายให้คณะครูรับมอบ ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดสุทัศน์