นางสาวกาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว​ ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ ส่งเสริมให้คณะ​ครู​นำนักเรียน​ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้​วิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการนิทรรศการ​วิชาการ​โรงเรียน​เครือข่าย​ที่​ ๑​

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว​ ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ ส่งเสริมให้คณะ​ครู​นำนักเรียน​ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้​วิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการนิทรรศการ​วิชาการ​โรงเรียน​เครือข่าย​ที่​ ๑​ ขอชื่นชมนักเรียนในความมุ่งมั่นพยายาม​ ตั้งใจจริงสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน​ ในครั้งนี้​ ขอขอบคุณ นางวารี สิริพรผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดมหาธาตุ ประธานดำเนินการจัดการแข่งขันที่ให้การต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกแก่คณะครูและนักเรียนอย่างดียิ่ง โดยนักเรียนได้รับการฝึกซ้อมและควบคุมดูแล โดยคุณครูเนตนภา ศรีจำพลัง ขอชื่นชมคณะครูและนักเรียนที่ได้มีความวิริยะ อุตสาหะ และมีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้