นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในพระบรมราชวงศ์จักรี เนื่องใน วันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๔

วันอังคาร ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …