นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในพระบรมราชวงศ์จักรี เนื่องใน วันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๔

วันอังคาร ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในพระบรมราชวงศ์จักรี เนื่องใน วันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานครโดย พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ ที่โต๊ะหมู่เบื้องหน้าพระพุทธตรีโลกเชฏฐ์พระประธานในพระอุโบสถ จากนั้นไปยังโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ทั้ง ๙ รัชกาล จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ แล้วกราบ จากนั้นเข้าถวายเครื่องสักการะแด่ พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม สำนักงานเขตพระนคร โดยในพิธี นายสุรเดช อำนวยสารผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.ฤทธิพันธ์ นันทศุภกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร นางอำภา แสงทิ้ง หัวหน้าชุด ๒๕๓ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี