คุณพิชิตพร้อมครอบครัว ให้ความอนุเคราะห์บริจาค ปกวุฒิบัตร สำหรับใช้ในกิจกรรมบัณทิตน้อยของเด็กที่สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเีรยนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียน เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรการพิมพ์ และบริษัท ปกไหม จำกัด เพื่อขอบคุณคุณพิชิตพร้อมครอบครัว ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคปกวุฒิบัตร สำหรับใช้ในกิจกรรมบัณทิตน้อยของเด็กที่สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนรู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา ขออำนาจคุณพระศรีศากยมุนีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้คุณพิชิตและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ธนสารสมบัติตลอดไป