นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนครขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ได้สนับสนุนผลไม้และอาหารว่างสำหรับนักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนครขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ได้สนับสนุนผลไม้และอาหารว่างสำหรับนักเรียนเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปี ๒๕๖๔ ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์กับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา