พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีกรรมการมหาเถรสมาคมฯ ให้ความเมตตามอบข้าวสาร จำนวน ๒๐๐ ถุง

วันศุกร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีกรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะภาค ๔ รองแม่กองธรรมสนามหลวงเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ได้ให้ความเมตตามอบข้าวสาร จำนวน ๒๐๐ ถุงให้แก่คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ โดยมอบหมายให้ พระมหาเสนิญุสม์ สมทสฺสี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามและพระมหาภาคภูมิ วิโมกฺขจิณฺโณ ครูพระสอนศีลธรรมประจำโรงเรียนวัดสุทัศน์ เป็นผู้แทนในการมอบข้าวสาร โดยนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครู บุคลากรและนักเรียน เข้ารับมอบ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยความพร้อมเพรียง ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่มีให้แก่โรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา