คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันอวยพรวันเกิดให้กับคณะครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน

วันพุธ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันอวยพรวันเกิดให้กับคณะครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายนคุณครูจตุพร ผ่องอำไพ (ครูพร) คุณครูอธิวัฒน์ เหล็กภูเขียว (ครูหนุ่ย) ขอให้คุณครูจงมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)