ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อนรับ นางสาวพันธ์ธิภา รังไสย

วันจันทร์ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับ นางสาวพันธ์ธฺภา รังไสย ครูกิ่ง ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร​ ในครั้งนี้​ นางสาวกาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว​ ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ ให้โอวาทในการปฏิบัติ​หน้าที่​ราชการครูที่ดี