กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันอังคาร ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนวัดสุทัศน์ ที่ผ่านขั้นตอนการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการป้องกันไวรัส COVID-19 โดยการนำของ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้ประเทศไทย ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ COVID-19