ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ กรอกแบบสำรวจติดตามข้อมูล ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชาสัมพันธ์เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ทุกท่านด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกัน และเฝ้าระวัง จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน กรอกแบบสำรวจติดตามข้อมูล ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โปรดสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ลิงก์https://forms.gle/W9inBtSksmCcBBT77

โรงเรียนวัดสุทัศน์สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๒๒๑-๔๓๓๑