ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ตามที่โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งกำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตามประกาศของกรุงเทพมหานครไปก่อนหน้า ขณะนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่คลี่คลาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย กรุงเทพมหานครจึงออกประกาศแจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียน จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็น วันที่ 14 มิถุนายน 2564