โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (ในรูปแบบออนไลน์)

วันอังคาร ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนัก Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันอังคาร ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนัก Read More …

คุณแม่ดวงพร จาตุรนต์รัศมี กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความอนุเคราะห์มอบแอปเปิลฟูจิ

วันจันทร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ คุณแม่ดวงพร จาตุรนต์ Read More …

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันเสาร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …