รับมอบหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) จากเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ท่านเจิมมาศ จึงเลิศศิริ เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการนำหน้ากากอนามัย(แบบผ้า) มอบให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ขอขอบคุณในความปรารถนาดีที่มีให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา