นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ที่มอบหมายให้ นางสาวกัญญา ปาณิณท์ พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมฯ

วันจันทร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณ นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ที่มอบหมายให้ นางสาวกัญญา ปาณิณท์ พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดสุทัศน์ ในวันเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๔ ในรูปแบบ On School Line ขอขอบพระคุณในความห่วงใยที่มีให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา