กิจกรรมวันสุนทรภู่ รูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันศุกร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครู บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์