คุณแม่ดวงพร จาตุรนต์รัศมี กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความอนุเคราะห์มอบแอปเปิลฟูจิ

วันจันทร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ คุณแม่ดวงพร จาตุรนต์รัศมี กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุทัศน์ พร้อมครอบครัว คุณโยมของพระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) มีความห่วงใยผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ความอนุเคราะห์มอบแอปเปิลฟูจิ จำนวน ๑ ลัง ให้รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมรับมอบและขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยอวยพรให้ คุณแม่ดวงพร จาตุรนต์รัศมี ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การอุปถัมภ์ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา ให้ท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังความปรารถนาทุกประการ